Menu Luk

Planloven

Så er økologerne i gang igen. Der er rivende debatter her i byen. De miljøvenlige venstrefløjsmennesker har lavet en masse ballade over den vej, som kommunen er ved at planlægge. Den skærer igennem et område, som de mener, er meget værdifuldt for fuglelivet.
De har skrevet artikler i lokalaviserne. De har demonstreret nede på torvet i dagevis. De vil ikke have den nye vej etableret. De siger, at den gamle vej, vi har, er tilstrækkelig. Deres målinger på trafik viser, at kun få bilister vil benytte den nye vej. Kommunen har en anden mening. De mener, at den nye vej vil mindske rejsetiden for mange mennesker, der kommer fra områderne syd for byen. Den vil også sikre, at tung trafik ikke kommer ind igennem centrum. Ja, her er mange skænderier om den vej.

Planloven siger høring

Kommunen har fremlagt sin lokalplan til offentlig høring. Det skal de jo gøre ifølge planloven. Det er 4 uger, siden den blev offentliggjort og lige siden har de her økologer været på tæerne.

Nu er det jo ikke alle, der er glad for fuglekvidder. Jo, det kan da være romantisk nok at lytte til en solsort, en lun sommeraften, men vær nu lige lidt realistiske. Det handler jo ikke kun om fugleliv det her. Det handler om udvikling. Lokalplanen nævner jo også, at det er tanken, at den nye vej skal danne rygrad i et nyt erhvervsområde, hvor mange kontorbygninger skal opføres. Det handler om, at der skal skabes nye arbejdspladser, så folk ikke rejser fra vores by. Der har i de sidste mange år været et rimeligt stort fald i indbyggertallet. Faktisk så stort, at nogle skoler er blevet sammenlagt. Det har selvfølgelig ført til arbejdsløse lærere, men endnu værre: Det er et tegn på en døende by. Og det er den tendens, politikkerne her i kommunen forsøger at vende. Derfor skal der etableres en ny zone, som tilbyder den rette infrastruktur til virksomheder, der er aktive inden for IT og forskning.

En århusiansk advokat på banen

Jeg synes, det lyder som en god plan. Jeg holder nemlig af min by og kan godt se fornuften, i at vi får nogle nye erhverv tiltrukket. At udvikling koster, ved vi alle. Men når den går den forkerte vej, som fx i vores by, så skal der altså gøres noget. I dette tilfælde kan det godt tænkes, at det går ud over noget af fuglelivet nede ved stranden. Mon ikke, der kan tages højde for det i lokalplanen? Det er jeg sikker på.

Men økologerne råber og skriger. De mener, det vil skade hele økosystemet. De har fundet en advokat i Aarhus, som er begyndt at pløje hele lokalplanen igennem. Jeg kender ham. Han er dygtig. Men i dette tilfælde har han svært ved at finde huller i den. Der er nemlig ingen. Jeg har selv været med til at udarbejde den. Og vores juridiske rådgivere har også sagt, at planen er skudsikker. Så til stor irritation for os, der er for udviklingen, så må vi se frem til endnu 4 uger med demonstrationer på torvet og en masse artikler om forskellige fuglearters overlevelsesgrundlag.